Преглед на файлове

Fix crash when using UNIX socket (#9036)

tags/v2.6.0
Gomasy преди 7 месеца
родител
ревизия
8d70d3de38
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 2 реда
 1. 1
  2
    streaming/index.js

+ 1
- 2
streaming/index.js Целия файл

@@ -642,9 +642,8 @@ const startWorker = (workerId) => {
642 642
 const attachServerWithConfig = (server, onSuccess) => {
643 643
  if (process.env.SOCKET || process.env.PORT && isNaN(+process.env.PORT)) {
644 644
   server.listen(process.env.SOCKET || process.env.PORT, () => {
645
-   fs.chmodSync(server.address(), 0o666);
646
-
647 645
    if (onSuccess) {
646
+    fs.chmodSync(server.address(), 0o666);
648 647
     onSuccess(server.address());
649 648
    }
650 649
   });

Loading…
Отказ
Запис